svg loader

Ons verhaal

Een korte geschiedenis

Read more Contact us

Waarom…

Er spelen een paar zaken mee, waarom Roel en ik (Maarten) deze brouwerij hebben opgericht.

Historie:
Om bij de famillie historie te starten, was het mijn bet-overgroot-vader, Wilhelm Feltmann jr. die door Gerard aangesteld werd als brouwmeester (1869) en op klom tot President-Directeur (1894-1897) bij Heineken.
Deze Wilhelm Feltmann behandelde het brouwsel met een fanatisme en stijfkoppigheid, eigenschappen die hij ook aan de dag legde in zijn relatie tot bedrijfsgenoten. In een brief aan de brouwmeester sprak Gerard Heineken zelfs de hoop uit ‘dat ge Uw driftige kop zult matigen en geen arbeiders uit het raam gooyen’…

Zijn zoon, Carl Fritz Feltmann, werkte vanaf 1904 tot 1912 als grootaandeelhouder en directeur bij de Haarlems stoom-bierbrouwerij; ‘t Spaarne. In 1912 werd de brouwerij verkocht aan Stoombierbrouwerij ‘t Haantje in Amsterdam. Carl Fritz Feltmann werd in 1912, naast Eringaard, de tweede directeur van ‘t Haantje.
De Eerste Wereldoorlog en de daardoor ontstane problemen rond bevoorrading en afzet, maakte (o.a.) dat de brouwerij in 1915 de deuren sloot.

Willem-Jan Feltmann, zoon van Carl-Fritz, werkte in de periode 1929 tot begin van de 2e wereldoorlog voor “Persil”.
Persil is de merknaam voor een groep van wasmiddelen die het Duitse chemieconcern Henkel KGaA sedert 1907 verkoopt.
Zijn specialisatie was het bezoeken van de Nederlandse bierbrouwerijen en het adviseren over het schoonmaken van de grote professionele brouwinstallaties, die tot ca. 1980 uitsluitend van koper werden gemaakt.

In 1945 werd Roel Feltmann geboren, zoon van Willen-Jan. In 1964 deed Roel, in de periode tussen zijn schoolexamen en het begin van zijn militaire dienstplicht, vakantiewerk bij de Heinekenbrouwerij in Amsterdam. Geheel tegenstrijdig aan het ‘driftige’ karakter van Wilhelm, is Roel vrijwel zijn hele loopbaan als HRM manager op constructieve en sociale wijze actief geweest. Deze sociale rol past hem ook in zijn nieuwe loopbaan bij de ” Brouwerij Doesburgh – Dorstige Driftkop ” bijzonder goed…

In 1972 wordt zijn zoon, Maarten Feltmann geboren. In 2015 besluit ik om samen met mijn vader een bier brouwerij op te richten. Er was weinig overtuigingskracht voor nodig…
Als ‘middelste’ van 3 generaties, geniet ik enorm van het samenwerken met mijn vader en mijn eigen zoon (Mathijs), die uiteraard ook goed kan helpen bij alle activiteiten van de brouwerij … behalve het proeven! We hopen nog lang lekkere bieren te brouwen en aan onze mede-doesburgers te schenken.

Bierbrouwerijen in Doesburgh:
Sinds de middeleeuwen heeft ook Doesburg vele kleine bierbrouwerijen binnen de stadsmuren gehad, zoals bijv. Het Zwarte Paard in de Veerpoortstraat, De Zwarte Leeuw in de Kerkstraat en De Bonte Os in de Meipoortstraat. Gedurende de gehele 18e eeuw was de belangrijkste de Gasthuisbrouwerij. In de periode 1808 tot 1836 waren er geen brouwerijen.
In 1836 vestigde de heer Offenberg een bierbrouwerij in het voormalige tram/busstation in de Koepoortstraat, welke in 1864 werd overgenomen door J.A. Neeb; “Stoombierbrouwerij De Hoop”.
Het was tevens de laatste bierbrouwerij in Doesburg, die in 1910 sloot en werd overgenomen door Stoombrouwerij “De Kroon” in Arnhem.
Omdat een Middeleeuwse Hanzestad als Doesburg een bierbrouwerij verdient (vinden wij), voelden Roel en ik ons geroepen om, 105 jaar na de laatste brouwerij in Doesburg, de “Brouwerij Doesburgh” op te richten.

Arsenaal:
De geschiedenis van Het Arsenaal gaat terug tot in de 14e eeuw.
Het Arsenaal was eerst een middeleeuws klooster. Toen in 1626 de laatste hoogbejaarde zuster overleed (er mochten geen novicen meer worden aangenomen) , hield het klooster op te bestaan en vervielen de bezittingen aan de stad.

In 1672 werd Doesburg belegerd en veroverd door de Fransen; zij bezetten de stad tot 1674.
Tijdens die Franse bezetting veranderde Doesburg van een handelsstad in een garnizoensstad en het leegstaande kloostergebouw bleek prima geschikt voor het huisvesten van soldaten.
De vleugel aan de Kloosterstraat werd in gebruik genomen als kazerne, de haaks erop staande vleugel vormde het Arsenaal.
De aanwezigheid van ruige militairen drukte een zwaar stempel op de stad. In de volksmond had het Arsenaal niet zo’n beste naam.

Zo blijkt ook uit het “Hoeren en Boeven Boeck en al die de stadt ontsegt sien”, periode 1733 -1778, te vinden in het Liemers archief.
In 1933 trok het Ministerie van Defensie het garnizoen terug uit Doesburg en verlieten de militairen het Arsenaal. Daarop volgde gedeeltelijke leegstand en raakte het gebouw in verval…

In 2006 werd begonnen met gedeeltelijke restauratie en later werd het gebouw volledig gerestaureerd en kreeg het een nieuwe bestemming. Cultuur, horeca, kunst en ambacht maken het Arsenaal nu tot een bruisende ontmoetingsplek voor Doesburg.
Op 13 september 2014 werd het gerestaureerde gebouw heropend en kreeg het de naam “Arsenaal 1309”

Wegens de unieke historische plek en het stimulerend enthousiasme van de eigenaar van het Grand-Café, is het echt in Doesburg gebrouwen bier, uitsluitend hier op tap verkrijgbaar!

Onze Bieren:

De benaming van onze bieren is gekozen vanuit de drie invalshoeken; bier type, historie en doesburgs karakter.

Ons eerste bier. ‘Lichtekooi’ (vrouw van lichte zeden) is uiteraard een verwijzing naar Blond bier en het roerige verleden als garnizoen stad, waar de gelegerde soldaten zijn aantrekkingskracht op het vrouwelijk schoon had.

Ze rolt makkelijk over de tong en brengt je in hogere sferen.

De Affuit (onderstel van een kanon of enig ander zwaar vuurwapen) is een verwijzing naar middeleeuws geschut.

Het is een zwaarder bier, robijn rood met mooie hop- en mout bitters.

Deze Lente hebben we ons mooi en smaakvolle Wit bier gelanceerd; de Novice, als verwijzing naar het nonnenklooster.

De voor de Kade-dagen ontwikkelde Bierkaai is in het voorjaar van 2020 gelanceerd. Een stevige IPA, donkergeel van kleur met sterk citrus (grapefuit) aroma en bitters.

Ook de mildere variant van dit bier, een Pale Ale, is in die tijd ontwikkeld en op tap gegaan. De soldaat is heerlijk fris en slechts 4,7% in alcohol. Vanaf het moment van op tap gaan hebben we dit ‘pilsje’ met grote regelmaat moeten brouwen, want deze wordt flink soldaat gemaakt!

Momenteel werken we aan een bier voor het najaar/herfst.

De Abdis; de ‘moeder-overste’ van een nonnenklooster.

Zij zal een warmer karakter hebben dan onze lichtekooi, donker oranje van kleur met een lekker zoete smaak en milde bitters. Hou de tap in de gaten! (of Instagram…)

Daar we pas sinds 2018 op tap verkrijgbaar zijn met onze bieren, zullen er in de komende seizoenen vast nog meer mooie bieren ontstaan, welke we graag met jullie delen…

We houden u op de hoogte!

Maarten Feltmann

28-09-2020